نگارش و سرایش،سبک و قالب شعری ترنج

نگارش و سرایش،سبک و قالب شعری ترنج Poem style: TORANJ پیشگفتار: برای نگارش و سرایش،سبک و قالب شعری ترنج در هر قالب و سبک تعریف شده نیاز به ،حضور ذهن کافی و شور و شوق و علاقه هنری است، که شاعر با توجه به حس درونی و یا ایجاد تصویر سازی و شخصیت پردازی به بیان و نگارش شعر در وصف موضوعی خاص می پردازد، و درک و احساس خود را به واسطه ی نگارش شعر به مخاطب القا می کندو یا نگاه شاعرانه و به نوعی عمق و ژرفای…

ادامه مطلب