شعر ترنج ترکیب سنت و مدرنیته

شعر ترنج ترکیب سنت و مدرنیته “شعر ترنج” قالب شعری بدیع، پاسخگوی نیاز ادبی، ترکیب سنت و مدرنیته نویسنده : کاویان هایل مقدم چکیده:مولفه های انتقال مفاهیم فرهنگی از نسلی به نسل دیگر همچون زبان، موسیقی، شعر، نقاشی و … تابع شرایط و اوضاع اجتماعی و ارتباطی دوره های تاریخی جوامع است و برای بقاء و پویایی نیاز به نوآوری و پوست اندازی دارند. همانطور که نثر دوران پیش از مشروطه بیشتر اسلوب دربار قاجاری داشته و معدود مطبوعات آن دوره اغلب مبتنی بر مفاهیم اخلاقی و پندها و اندرزهای…

ادامه مطلب