نگارش و سرایش،سبک و قالب شعری ترنج

نگارش و سرایش،سبک و قالب شعری ترنج

Poem style: TORANJ

پیشگفتار: برای نگارش و سرایش،سبک و قالب شعری ترنج در هر قالب و سبک تعریف شده نیاز به ،حضور ذهن کافی و شور و شوق و علاقه هنری است، که شاعر با توجه به حس درونی و یا ایجاد تصویر سازی و شخصیت پردازی به بیان و نگارش شعر در وصف موضوعی خاص می پردازد، و درک و احساس خود را به واسطه ی نگارش شعر به مخاطب القا می کند
و یا نگاه شاعرانه و به نوعی عمق و ژرفای اندیشه و تفکر و احساس خود را، در قالب شعر به رشته تحریر در می آورد و این عوامل به همراه حضور در مکان و زمان مناسب در رسیدن به نتیجه ی مورد نظر ،تاثیرگذار است.

سرودن شعر ترنج :

ترنج قالب شعری است که توسط بهنام حیدری فخر در وزارت فرهنگ و ارشاد به ثبت ادبی و هنری رسیده با اینکه در نحوه ی قرار گرفتن قافیه و آهنگ درونی و ریتم شعری با سایر قالب های فاخر کلاسیک تفاوت هایی دارد ولی در نهایت از چهار چوب اصلی قوانین قالب های شعری کلاسیک بهرمند است و در اکثر موارد ( بجز اجبار استفاده از وزن عروضی )از آنها پیروی میکند‌.

در نگارش و سرایش، شعر ترنج‌ ،همانطور که در پیشگفتار ذکر شده شاعر به عوامل مختلفی برای نوشتن کلی یک شعر نیازمند است و البته وجود تمام این موارد الزامی نیست و شاعر میتواند با آنها و یا بدون در نظر گرفتن موارد یاد شده به نوشتن شعر بپردازد.
شعر ترنج در هر مصرع قافیه و یا ردیف دارد و در یک بیت از دو قافیه و یا یک ردیف تکرار شونده تشکیل شده است، پس با دانستن این موضوع باید اقدام به سرودن در این قالب شعری کرد.

شعر ترنج در سه دسته ی کلاسیک و تصنیف و ترانه سروده میشود که در دسته اول یا شعر کلاسیک باید قوانین وزن عروضی در نوشتار رعایت شود ضمن اینکه استفاده از قافیه شایگان هم میتواند به شاعر در نگارش ظریف آن کمک کند،در دسته تصنیف و ترانه اجبار به داشتن وزن عروضی برداشته شده و تنها با استفاده از وزن ریتمیک و متریک میتوان به زیبایی و شیوایی ترنج سرود.

حال که با قواعد کلی سرودن شعر ترنج آشنا شدیم باید بدانیم شعر ترنج در بیان عمیق و دقیق احساسی ،عاشقانه ها و توصیف و بیان موضوعات اجتماعی و … نیز کابرد فراوان دارد.

نوع قرار گیری قافیه در شعر ترنج:

……..×……..×
……..×……..×
……..×……..×
……..×……..×

اقدام به سرودن شعر ترنج:

قبل از هر چیز باید بدانیم که شعر ترنج قالبی کاملا منحصر به فرد است و با سایر قالب ها و سبک های فاخر سنتی شعری، قابل ترکیب و ادغام نیست ، شعر ترنج دارای حداقل چهار بیت متشکل از هشت مصرع است که در هر مصرع قافیه و یا ردیف تکرار شونده دارد پس با توجه به شناخت و آگاهی اصول اصلی قالب شعری آن، اقدام به سرودن شعر میکنیم.

قلم و کاغذ:

سرودن شعر امری جوششی است و غالباً با زمزمه‌هایی که شاعر با آوایی ریتمیک زیر لب با بکارگیری قوه تخیل و احساس و استعداد خود اقدام به سرایش میکند، بعد از ایجاد زمینه ها و جوشش و زمزمه های شعری و در نظر گرفتن چهار چوب اصلی و قواعد شعر،اقدام به نوشتن اولین مصرع میکنیم و آن را در یکی از سه دسته ی کلاسیک و تصنیف و یا ترانه تعریف می نماییم،بعد از انتخاب سبک شعری حالا نوبت تعمیم و گسترش مصرع اول است و با توجه به اینکه ترنج در هر مصرع، قافیه دارد و بطور خاص با هدف اجرای آواز سنتی ایرانی ابداع شده، زمزمه ها را قوت می‌بخشیم و در دسته ی کلاسیک مشابه مصرع اول و با وزن عروضی همان مصرع آغازین شعر،اقدام به سرودن ابیات دیگر میکنیم و در دسته تصنیف و ترانه هم با توجه به ریتم و تعداد هجای مصرع اول، باقی ابیات را گسترش داده و به سرودن شعر ترنج اقدام می‌نماییم.
در سرودن شعر ترنج میتوانیم از اکثر آرایه‌های ادبی استفاده کنیم و با بکارگیری قدرت و استعداد های درونی ،شعری محکم و شیوا را به مخاطبان هدیه کنیم ،اجرا و انجام شخصیت سازی و اینکه ذهن شاعر رهایی و آزادی بیشتری داشته باشد در سرایش اشعار دارای مخاطبان بیشتر میتواند موثر باشد البته نباید کیفیت را فدای کمیت کرد و در قید و بند عنصری خاص بود و شاعر با توجه به سلایق و علایق خود میتواند اثری فاخر خلق کند و در عین حال باید از قوانین و قواعد تعریف شده در هر قالب شعری نیز پیروی نماید.

ابداع کننده: بهنام حیدری فخر

پست های مرتبط

پیام بگذارید