قالب شعری ترنج

قالب شعری ترنج

معرفی : ترنج ، قالب و سبک شعری نوینی است که توسط بهنام حیدری فخر در وزارت فرهنگ و ارشاد ،به ثبت ادبی و هنری رسیده ،دلیل نامگذاری قالب شعری مذکور این است : که یادآور عطر و طعم خوش میوه ی تُرنج باشد و از طرفی، تو ، رنج مردمان عرصه ی فرهنگ و هنر و ادب را بهتر درک کنی، زبان آرکائیک از سالیان بسیار دور به ما رسید و ما نیز موظف به آنیم که از شعر و ادب و فرهنگ پیشینیانمان به دقت و ظرافت محافظت کنیم و شاید با هرگونه ابداع و نوآوری با پشتوانه محکم هنری در این عرصه به قوام و دوام و گرایش هرچه بیشتر مخاطبان هنر و ادبیات و فرهنگ کشورمان به طریقی تاثیر گذار باشیم،ترنج قالب شعری نوینی است که توسط استاد بهنام حیدری فخر در وزارت فرهنگ و ارشاد به ثبت ادبی و هنری رسیده، این قالب جدید شعری نسبت به سایر قالب های فاخر ایرانی ،آهنگین و موزون تر است و در توصیف های ادبی و عاشقانه و احساسی، کارایی زیاد و عمیقی دارد، و در سه بخش کلاسیک ،تصنیف و ترانه سروده میشود و به نحوی ابداع شده تا در اجرای آواز سنتی در تصنیف ها و به صورت عامیانه و محاوره ای به شکل ترانه و سرود و به صورت اشعار کلاسیک دارای وزن عروضی ،با استفاده از تکنیک شکل و نوع بکارگیری قافیه، نوشته شود و اجرا گردد .این قالب و سبک شعری دارای حداقل چهار بیت متشکل از هشت مصرع دارای قافیه می باشد و حداکثری برای تعداد ابیات آن تعریف نشده است.شعر ترنج در هر مصرع قافیه دارد و قافیه از اولین مصرع تا آخرین بیت تکرار میشود و با همه ی اوزان عروضی شعری و وزن ریتمیک و متریک مطابقت میکند،هرچند نمونه های اولیه شعر ترنج بر طبق اصول اوزان عروضی سروده شده ولی به گفته ابداع کننده آن ،استاد بهنام حیدری فخر ،میتوان با بکارگیری وزن ریتمیک و متریک هم به زیبایی و شیوایی ترنج سرود و به سمع و نظر علاقمندان رساند . در شعر ترنج استفاده از قافیه ی شایگان بلا مانع است و شاعر میتواند از قافیه های دارای آوای مشابه قافیه اصلی نیز بهره برداری کند به شرطی که شعر از اصول و مبانی موسیقایی خود خارج نشود‌.ترنج با سایر قالب های فاخر ایرانی مثل شعر نو و مستزاد و مسمط و غیره قابل ترکیب و تلفیق نمی باشد و سبک و قالبی مستقل و منحصر به فرد است .در ترنج میتوان از همه ی آرایه های لفظی و معنوی مانند: تضمین ،استعاره ،تلمیح،جناس،تخلص،مراعات نظیر، تمثیل،تشبیه ،تشخیص،واج آرایی،سجع،متناقض نما و سایر آرایه‌های شناخته شده ی ادبی استفاده نمود. ترنج دارای شکل و ظاهر نوینی است و در بکارگیری قافیه در تمام مصرع ها دارای نوآوری است، با این حال از چهار چوب و اصول اشعار کلاسیک عرصه ی ادبی و هنری فارسی نیز بهره‌مند است و از نظر تکنیک موسیقی درونی شعری و آوایی هم با سایر قالب ها تفاوت هایی دارد که میتواند به عنوان شکلی نوین و البته دارای پشتوانه علمی و هنری ویژه و قدرتمندی در عرصه ادبی خود نمایی کند.

نمونه ای از شعر ترنج:

«بنده ی خوبان»

در به درِ کـوچه ها گشتـم و حـیـران شدم

هرکه تـورا دیده بود دیدم و پُرسـان شدم

طعمهٔ مکر و فریب خدعه ی شیطان شدم

تـا کـه ببیـنم تورا بـی سـر و سـامـان شدم

ای مـه مـن روی تـو دیـدم و گـریـان شدم

همچـو بـهـاری و مـن غـرق زمـستـان شدم

یاسـمـنـی یا صنـم مـحـو تـو سلطـان شدم

پیش تـو ای شاه من دست به دامـان شدم

روی نگـردان ز مـن خستـه ز طـوفان شدم

گـر تـو امیـری و مـن بـنده ی خوبـان شدم

ترنج : بهنام حیدری فخر

ابداع کننده ی سبک و قالب شعری ترنج: بهنام حیدری فخر

Poem founder :Behnam Heidari Fakhr

Poem style: TORANJ

https://sherenab.com/blog/10640/%C2%AB%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC%C2%BB

پست های مرتبط

پیام بگذارید