شعر پارسی

درباره شعر پارسی

پایگاه ادبی شعر پارسی : وبسایتی است ، که در جهت آموزش و فراگیری سرودن شعر، داستان نویسی و آشنایی

با آثار و زندگینامه ی شعرا و نویسندگان مشهور گذشته و معاصر ایرانی ، طراحی شده است.


* کاربران در وبسایت شعر پارسی ، میتوانند با ارسال مقاله های ادبی خود در بخش تماس با ما و آدرس تلگرام درج شده در ذیل صفحه

به همراه عکس ،شماره ی تلفن و ایمیل خود، بعد از تایید فنی مدیریت ،از مزایای معرفی و اشتراک گذاری آثارشان بهرمند گردند.

آدرس تلگرام وبسایت شعر پارسی : shereparsi_ir@